Regulamin konkursu Piękna Naturalnie

 

REGULAMIN Konkursu dla wizażystów i miłośników makijażu

„EARTHNICITY – Piękna Naturalnie”, makijaż na sezon letni 2015 r.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Piękna Naturalnie, 2015 (zwanego dalej Konkursem) jest firma InterPromo Marta Popiela-Molek z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 55a, 33-300 Nowy Sącz, (zwana dalej Organizatorem).
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem Internetu.
 3. Czas trwania Konkursu został przewidziany na okres: 12 maja - 5 lipca 2015 r.
 4. W Konkursie może wziąć udział każda osoba zajmująca się zawodowo makijażem.
 5. Zgłaszanie zdjęcia do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.
 6. Zgłoszenie do Konkursu jednocześnie daje firmie Interpromo prawo do bezterminowego wykorzystania zdjęć konkursowych  na stronie www.earthnicity.pl, na profilu Facebook marki Earthnicity oraz profilach sponsorów oraz patronów medialnych Konkursu.
 7. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:

Etap I – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie i wyłonienie 10 makijaży, które przejdą do kolejnego etapu.

Etap II – przyznaniem Nagrody Głównej, Wyróżnienia oraz Nagrody Publiczności.

 

§2 Zasady Konkursu

 1. Etap I zgłoszenie do udziału w Konkursie oraz wybór 10 prac do II Etapu Konkursu:
 2. W celu dokonania zgłoszenia należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszenia do konkursu, znajdujący się na stronie www.pieknanaturalnie.com.pl.
 3. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • link do fanpage’a lub strony internetowej, gdzie umieszczone jest zdjęcie makijażu konkursowego.
 • formuła wyrażenia zgody na przetwarzanie danych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - InterPromo z siedzibą w Nowym Sączu,  w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu,  marketingowych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz 926 z późn. zm.)
 1. Post na profilu Facebook lub wpis na stronie internetowej zawierający zdjęcie makijażu konkursowego, musi być opatrzony dopiskiem „Praca konkursowa. Earthnicity – Piękna Naturalnie”.

 

 1. Przyznanie Nagrody Głównej, Nagrody Publiczności oraz Wyróżnienia będzie uwzględniało tylko te prace, co do których nadesłano prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, oraz przesłano zdjęcie zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 1.1 niniejszego Regulaminu.
 2. Ostateczny termin zgłaszania prac Konkursowych w I etapie upływa 8 czerwca 2015 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia, jeśli nie spełnia ono wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Każda osoba może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie do udziału
  w Konkursie. W przypadku przesłania większej liczby zgłoszeń, nie będą one brane pod uwagę.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie, po uprzednim poinformowaniu uczestników za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/earthnicitypolska.

 

 1. Etap II – przyznanie Nagrody Głównej, Nagrody Publiczności oraz Wyróżnienia.

 

 1. do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 prac.
 2. każda z zakwalifikowanych 10 osób otrzyma od Organizatora zestaw kosmetyków mineralnych do makijażu.
 3. zadaniem każdej z zakwalifikowanych osób będzie odtworzenie  proponowanego w I Etapie Konkursu makijażu, przy użyciu otrzymanych od Organizatora: pędzla kabuki podkładu mineralnego, pudru Silk Glow i pudru Velvet HD tj. minimum 4 kosmetyków do makijażu marki Earthnicity Minerals i przesłanie zdjęcia powyższego makijażu na adres: promocje@earthnicity.pl oraz m.dworakowska@earthnicity.pl. Możliwe jest wykorzystanie większej ilości otrzymanych kosmetyków mineralnych. Użycie mniejszej ilości powoduje dyskwalifikację pracy.
 4. Udostępnienie na własnym fanpage’u, zamieszczonego na fanpag’u Earthnicity Minerals  https://www.facebook.com/earthnicitypolska, zdjęcia makijażu własnego autorstwa.
 5. Nagrodą główną w Konkursie jest publikacja on-line na łamach magazynu e-makijaz.pl artykułu zawierającego prezentację Laureata oraz makijażu konkursowego. Laureat otrzyma również kuferek ufundowany przez Hurtownie Akcesoriów dla Wizażystów Cambelle, a w nim zestaw kosmetyków mineralnych do makijażu Earthnicity  Minerals oraz zestaw kosmetyków do pielęgnacji Dr Belter. Łączna wartość nagród wynosi 3500 zł.
 6. Nagroda Główna zostanie przyznana przez Jury, w składzie:  reprezentanci Sponsorów, reprezentanci Partnerów Konkursu oraz Honorowego Członka Jury Daniela Sobieśniewskiego.
 7. Ogłoszenie laureata Konkursu nastąpi nie później niż 5 lipca 2015 r. na fanpage’u Earthnicity Minerals https://www.facebook.com/earthnicitypolska
 8. Nagrodą Publiczności w Konkursie jest zestaw kosmetyków do makijażu Earthnicity Minerals oraz zestaw kosmetyków do pielęgnacji marki Dr Belter o łącznej wartości 750 zł.
 9. Nagroda Publiczności zostanie przyznana po zliczeniu “like’ów” na fan page’u Earthnicity Minerals https://www.facebook.com/earthnicitypolska. Każda z 10 prac zostanie opublikowana w osobnym poście. Wszystkie prace zostaną opublikowane 20 czerwca 2015 roku. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 20 - 30 czerwca 2015 roku, a wynik głosowania zostanie opublikowany najpóźniej do 5 lipca 2015 roku na fanpage’u Earthnicity Minerals  https://www.facebook.com/earthnicitypolska.
 10. Wyróżnienie zostanie przyznane przez Daniela Sobieśniewskiego, a nagrodą będzie kampania promocyjna na fanpage’u Earthnicity Minerals  https://www.facebook.com/earthnicitypolska. Łączna wartość nagrody 600 zł.
 11. Adres wskazany do wysyłki nagrody oraz kosmetyków umożliwiających udział w II etapie Konkursu może dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowości i terminy doręczenia wiadomości e-mail.
 13. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę czy nagrodę innego rodzaju ani odstąpienie nagrody osobom trzecim.  

 

§3 Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu oraz poszczególnych etapów bez podania przyczyny, ale po wcześniejszym zawiadomieniu Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony Facebook.com/earthnicitypolska.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby niniejszego Konkursu (tj. wysyłki nagród, materiałów do testów konsumenckich, przekazywania informacji na temat akcji oraz innych konkursów organizowanych przez Organizatora).
 4. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1.  

Autor

Kinga Zalewska

Z zawodu tłumacz języka angielskiego. Kosmetykami zajmuję się hobbystycznie już od ok 10 lat! Cenię sobie naturalne produkty, szczególnie o krótkich składach. Jestem też wegetarianką i młodą mamą :D